Koniec papierovania v podnikaní

Pomocou Doklado nahradíte šanóny a papiere šikovnou aplikáciou. Bločky a faktúry archivujete a pošlete účtovníčke len za pár sekúnd.

Odovzdávanie a archivácia dokladov do účtovníctva predstavuje pre podnikateľov plno papierovania, stratu času a zbytočný stres. Doklady často zháňajú na poslednú chvíľu a vždy nejaké bločky alebo faktúry chýbajú. Riešením je digitalizácia účtovníctva, ktorú podnikateľom prináša aplikácia Doklado.

Účtovaniu sa nevyhnete

Malí aj veľkí podnikatelia musia robiť účtovníctvo podľa zákonných pravidiel. O jeho správnosť sa starajú účtovníci, ktorí môžu svoju prácu vykonávať zodpovedne, len ak od podnikateľov dostanú doklady do účtovníctva kompletne a včas. Väčšina podnikateľov odovzdáva doklady do účtovníctva v papierovej forme. Raz za mesiac odnesú účtovníčke plné šanóny bločkov a faktúr. V lepšom prípade doklady fotia alebo skenujú a odovzdávajú ich cez drive alebo mailom. Informácie o hospodárskom výsledku za aktuálne obdobie dostávajú oneskorene, aj viac ako po mesiaci.

Pomocou Doklado nahradíte šanóny a papiere šikovnou aplikáciou

Riešenie prináša slovenská aplikácia Doklado, pomocou ktorej sa odovzdávajú doklady do účtovníctva elektronicky a priebežne počas mesiaca. Bločky, faktúry, vyúčtovacie listy, zmluvy, objednávky a čokoľvek iné, dostane účtovník pomocou Doklado už za pár sekúnd. Bločky sa skenujú a archivujú pomocou mobilnej aplikácie. Papierové bločky, ktoré časom blednú, po uložení v Doklado už nie sú potrebné. Podnikateľ aj účtovník ich nájdu vo svojom digitálnom archíve. Faktúry sa ukladajú vo webovej aplikácii Doklado v elektronickej forme. Faktúry sa pomocou funkcie drag&drop presunú do okna v Doklado, alebo sa tam priamo pošlú mailom. Účtovníci jednoducho a za pár sekúnd exportujú dáta z Doklado priamo do účtovného programu.

Ako Doklado zjednodušuje život podnikateľom?

  • Doklady do účtovníctva odovzdávajú podnikatelia digitálne, za 3 sekundy.
  • Vďaka tomu znížia čas na administratívu až o 2/3.
  • Doklady majú vždy dostupné v digitálnom archíve, namiesto krabíc a šanónov.

Digitálny archív a neobmedzený počet firiem

Doklado je zároveň digitálny archív bez obmedzení, v ktorom je možné uložiť neobmedzený počet bločkov a faktúr. Doklady sú dostupné v archíve vo forme, v akej boli uložené (napr. PDF) a aj vo vyťaženej – dátovo spracovanej podobe. V jednom účte Doklado je možné mať neobmedzený počet firiem a užívateľov bez dopadu na cenu služby.