Pravidlá používania súborov Cookies

Tieto pravidlá sa týkajú používania aplikácie Doklado slúžiacej na poskytovanie služby Doklado, ktorá je dostupná vo verzii pre mobilné zariadenia a webové prehliadače (ďalej len „Aplikácia“).

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Aplikácie sme my – obchodná spoločnosť Doklado, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 790/13, 010 01 Žilina, IČO: 53781856 založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „Doklado“, „my“, „nás“ a pod., má sa tým na mysli uvedená spoločnosť Doklado, s. r. o..

Pravidlá používania Cookies

V Aplikácii používame programy cookies na získavanie informácií o užívateľoch Aplikácie (ďalej len „Užívatelia“). Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní Aplikácie a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní Aplikácii pri ďalšej návšteve rozpoznať Váš prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny aplikácii a webových portálov.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti sú dostupné a môžete si ich pozrieť na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti Aplikácie nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

Pri používaní Aplikácie môžeme do Vášho zariadenia umiestniť vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú našimi Podmienkami ochrany osobných údajov.

V rámci Aplikácie môžeme používať dva druhy cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve Aplikácie.

Aplikácia môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o Užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

Súbory cookies a podobné monitorovacie nástroje používame na viacero účelov, najmä za účelom:
a) sprístupnenia, prevádzkovania Aplikácie a jej funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre Užívateľov, napr. automatickým prihlásením do Užívateľského účtu, zaistením bezpečnosti po prihlásení, vkladaním príspevkov a komentárov;
b) sprístupnenia, prevádzkovania Aplikácie a jej funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
c) monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity Aplikácie a jej zlepšenia, napr. koľko Užívateľov používa Aplikácie, či aké prehliadače alebo zariadenia používajú;
d) zabránenia zneužitia Aplikácie a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

V Aplikácii môžeme tiež umiestniť súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (Užívatelia) Aplikáciu používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Google+), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Aplikácie a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a Doklado k ním nemá prístup.

Súbory cookies tretích strán umiestnené v Aplikácii nám zároveň umožňujú zistiť prostredníctvom pseudonymizovaných údajov od tretích strán všeobecné informácie o Užívateľoch, napríklad o ich preferenciách zistených na základe nimi navštívených internetových stránok. Tieto údaje získava tretia strana používaním špecializovaných súborov cookies tzv. „trackerov“, ktoré sú schopné identifikovať návštevníkovo zariadenie (bez konkrétnej identifikácie osoby) pri spustení Aplikácie a zapamätať si aké webstránky boli prostredníctvom daného zariadenia navštívené.

Súbory cookies tretích strán ale môžeme používať aj na prevádzku niektorých integrálnych častí Aplikácie, ako napríklad prevádzku helpdesku, prípadne na backend support Aplikácie.

Súbory cookies tretích strán (vrátane tých používaných trackermi) môžete zmazať alebo zakázať rovnako ako štandardné súbory cookies.

Tretie osoby, ktorým poskytujete Vaše osobné údaje na základe súborov cookies

Prostredníctvom súborov cookies tretích strán získavajú tretie osoby údaje o Užívateľoch na účely a v rozsahu potrebnom na zlepšovanie a optimalizáciu webstránky a štatistické zisťovanie, prípadne na zjednodušenie Užívateľského rozhrania.

Tretie osoby, ktoré môžu získať osobné údaje prostredníctvom súborov cookies nájdete v cookies pop-up bannery a v tomto zozname:

Názov služby: Google analytics
Identifikácia tretej strany: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Podmienky ochrany súkromia stretej strany: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
Popis služby: Google Analytics používa takzvané „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako ju používatelia používajú. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní našej webovej stránky (vrátane skrátenej adresy IP) sa zvyčajne prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na ich serveroch.

Naša webstránka používa službu Google Analytics výlučne s príponou „_anonymizeIp“ (maskovanie IP adresy), ktorá zaisťuje anonymizáciu skrátením adresy IP a znemožňuje tak priamy osobný odkaz.

Aktiváciou anonymizácie IP sa vaša IP adresa skráti v oblasti členských štátov Európskej únie alebo iných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP najskôr prenesie na server Google a skráti sa tam.

Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webstránky na účely vyhodnotenia vášho používania webstránky, zostavenia správ o aktivite webstránky a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa online aktivít.

IP adresa, ktorú váš prehliadač sprostredkuje v rámci rozsahu služby Google Analytics, nebude spojená so žiadnymi inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google.

Názov služby: Facebook connect
Identifikácia tretej strany: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Podmienky ochrany súkromia stretej strany: www.facebook.com/policy.php
Popis služby: Aplikácia na jednotné prihlásenie, ktorá umožňuje používateľom komunikovať na iných webových stránkach prostredníctvom svojho účtu na Facebooku.

Keď sa používateľ rozhodne pre prístup na webstránku strany prostredníctvom služby Facebook Connect, umožní našej webstránke načítať informácie, ktoré poskytol Facebooku, vrátane celého mena, obrázkov, príspevkov na nástenke, informácií o priateľoch atď. Toto umožňuje návštevníkovi preskočiť základné kroky registrácie účtu a nám po odsúhlasení návštevníkom umožňuje aktualizovať nástenku návštevníka na Facebooku alebo jeho „newsfeed“ so našimi aktivitami. Získaním prístupu k zoznamu priateľov budeme schopný ukázať používateľovi, ktorý z jeho priateľov tiež prešiel na webovú stránku prostredníctvom služby Facebook Connect.

Názov služby: Facebook Custom Audience
Identifikácia tretej strany: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Podmienky ochrany súkromia stretej strany: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience
Popis služby: Facebooková funkcia Facebook Custom Audience (Vlastné publiká zo zoznamu zákazníkov) umožňuje vytvárať publikum pomocou údajov, ako sú e-mailové adresy a telefónne čísla („publikum“). Keď používate túto funkciu, vaše údaje sú lokálne hašované vo vašom systéme predtým, ako ich nahráte a poskytnete spoločnosti Facebook („hašované údaje“) na vytvorenie publika.