Efektívne účtovníctvo s KarSof s.r.o.

Vďaka aplikácii Doklado a Mostíku do Pohody účtuje kancelária KarSof účtovníctvo svojim klientom jednoducho, rýchlo a presne. Viac sa dočítate v článku.

Účtovná kancelária KarSof s.r.o.

Správne spracované podvojné účtovníctvo je základný predpoklad pre bezproblémový chod každej firmy. Našim klientom zabezpečujeme spracovanie kompletného podvojného účtovníctva a vždy aktuálne, presné a bezproblémové výstupy.

V rámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctva v programe POHODA a kontrolu správnosti účtovných dokladov.

Výzva

S príchodom možnosti digitálnej archivácie sme sa začali zaoberať modernizáciou účtovníctva. 

Hľadali sme nový spôsob akým si vymieňať dokumenty s klientmi:

  • Aby mal klient možnosť kedykoľvek nahliadnuť do odovzdaného dokladu napr. v prípade reklamácie tovaru. 
  • Aby sme predchádzali strate dokladov u klienta, predovšetkým v prípade bločkov.
  • Aby sme zefektívnili prácu klienta aj našej účtovnej firme.
  • Aby sme odbúrali spracovanie papierových dokladov.

V digitálnej IT dobe sa nám zdalo veľmi potrebné aby sme napredovali v oblasti digitalizácie.

Riešenie

Hľadali sme partnera, ktorý by nám poskytol riešenie. Dôležité pre nás bolo prepojenie s ES POHODA - našim dlhoročným partnerom.

Zaujalo nás riešenie aplikácie Doklado. Začali sme používať aplikáciu len na spracovanie bločkov, ktoré sme cez .xml importovali do Pohody. Firma Doklado postupne vylepšovala svoju platformu a my sme začali používať stále viac funkcionalít. Postupne sme prešli na spracovanie aj ostatných dokladov pomocou aplikácie.

Výrazne zlepšenie nastalo po inštalácii Mostíka do Pohody, ktorý pre nás predstavoval najlepší krok. Dnes nám všetci klienti odovzdávajú doklady do aplikácie Doklado, my ich spracujeme a Mostíkom prenesieme do Pohody.

Výsledky spolupráce

Oceňujeme ako je vyriešená archivácia v Doklado: 

  • Doklady priamo v systéme, ktorý je dostupný kdekoľvek a kedykoľvek cez webový prehliadač.
  • Prenos PDF prílohy cez Mostík do Pohody.
  • Doklado umožňuje jednoducho a rýchlo stiahnuť všetky doklady z archívu čo nám umožňuje zálohu archivovať aj na našom serveri.
Naše krédo znie: ,,Majte svoje účtovníctvo v POHODE,, a aj vďaka aplikácii Doklado ho môžeme napĺňať. Pomocou Doklado spracúvame 100% klientov a sme veľmi spokojní. Aplikácia nám zefektívnila prácu a odbúrala stresové situácie spojené s neskorým odovzdávaním dokladov do účtovníctva. Naši klienti sú tiež spokojní s tým, že majú prehľad o dokladoch.

- Mgr. Viera Klein, konateľka a hlavná účtovníčka firmy KarSof s.r.o.

Záver

S firmou Doklado máme výbornú spoluprácu a to aj vďaka tomu, že v prípade akýchkoľvek problémov, ktoré naozaj boli len zriedka, vždy urgentne a profesionálne konajú a počúvajú potreby klienta. Posielame nápady na vylepšenia, ktoré firma len privíta a aplikáciu posúva ďalej. A to je veľká vec. Doklado sa stále vyvíja a to je dôležité pri našej práci.