Automatizácia spracovania dokladov v spoločnosti ÚČTOVNÝ DOM s.r.o.

Spoločnosť ÚČTOVNÝ DOM s.r.o. zefektívnila proces získavania informácií z dokladov do účtovného programu, odstránila chybovosť a zrýchlila proces.

Spoločnosť ÚČTOVNÝ DOM s.r.o.

Spoločnosť ÚČTOVNÝ DOM s.r.o. sme založili v roku 2001. Špecializujeme sa na vedenie účtovníctva a spracovanie miezd pre stovky spoločností. Spolu s našimi klientmi sme prežívali ich úspechy aj pády. 

Okrem účtovníctva a miezd sa snažíme pridať hodnotu aj zvýšením efektívnosti a zlepšením procesov. Sledujeme nové technológie a aplikujeme ich, pretože veríme, že neustálym zlepšovaním môžeme našim zákazníkom poskytovať najlepšie služby.

Výzva

Každý účtovník pozná stres pred 25. dňom v mesiaci - prebdené noci, litre kávy a rastúce napätie kvôli nekompletným dokladom a dodatočným požiadavkám na doúčtovanie.

Pri prepisovaní tisícok papierových dokladov do systému vznikali chyby, ktoré sa odhalili až pri kontrolách, čo predlžovalo spracovanie a zvyšovalo náklady.

Často nás klienti žiadali o kópie dokladov pre reklamácie, čo znamenalo doklad identifikovať, vyhľadať, oskenovať, poslať e-mailom a opäť založiť.

Riešenie

Sme fanúšikmi nových technológií a veríme, že len ich kombináciou so zmenami v procesoch môžeme vyriešiť problémy. Už pred 10 rokmi sme klientom poskytovali prístup do účtovného softvéru cez internet, čo im umožňovalo vystavovať faktúry, evidovať pokladničné doklady, vykonávať skladovú evidenciu a pod. 

Manuálne prepisovanie však zostávalo problémom. Rok 2023 sme venovali hľadaniu riešenia na automatizáciu spracovania dokladov. Z viacerých testovaných aplikácií najlepšie splnila naše požiadavky aplikácia Doklado, ktorá sa stala našim finálnym riešením.

Výsledky spolupráce

Aplikáciu Doklado aktívne využívame 7 mesiacov a výsledky sú nad očakávania. 90% dokladov spracujeme do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, pričom klienti ich priebežne ukladajú. Efektivita spracovania vzrástla o 50%, čo nám umožňuje viac sa venovať poradenstvu. Všetky doklady sú v elektronickom formáte, nič netlačíme ani nezakladáme.

Záver

Aplikácia Doklado významne zefektívnila vkladanie informácií z dokladov do účtovného systému, čím sme odstránili chyby a zrýchlili proces. Zabezpečili sme priebežné spracovanie dokladov, čím sme znížili stres, zlepšili pracovnú atmosféru a zvýšili kapacity. Klienti teraz majú online prístup k dokladom a môžu ich priebežne posielať na spracovanie. Oceňujú užívateľsky priateľské prostredie aplikácie, možnosť priameho preposielania dokladov e-mailom a mobilnú aplikáciu pre doklady z registračných pokladní.